Kövüzbulaq kənd 1saylı tam orta məktəb

Ünvan: Kövüzbulaq kəndi

Telefon: 0709516510

Edişə kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Edişə kəndi

Telefon: 0504509609

Məmmədrzalı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Məmmədrzalı kəndi

Telefon: 0709299384

Şorbaçı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şorbaçı kəndi

Telefon: 0506431089

Mədətli kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Mədətli kəndi

Telefon: 0508655195

Xanəgah kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xanəgah kəndi

Telefon: 0504582262

Türkelli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Türkelli kəndi

Telefon: 0506272884

Pərdi kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Pərdi kəndi

Telefon: 0505276001

Çəmənli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Çəmənli kəndi

Telefon: 0504816074

Təklə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Təklə kəndi

Telefon: 0506456049

Babalı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Babalı kəndi

Telefon: 0504640947

Abazallı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Abazallı kəndi

Telefon: 0505997042

Cəlayir kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Cəlayir kəndi

Telefon: 0504646172

Mirzəli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Mirzəli kəndi

Telefon: 0505997091

Lallar kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Lallar kəndi

Telefon: 0504582212