Kövüzbulaq kənd tam orta məktəb

Ünvan: Kövüzbulaq kəndi

Edişə kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Edişə kəndi

Məmmədrzalı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Məmmədrzalı kəndi

Şorbaçı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şorbaçı kəndi

Mədətli kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Mədətli kəndi

Xanəgah kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xanəgah kəndi

Türkelli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Türkelli kəndi

Pərdi kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Pərdi kəndi

Çəmənli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Çəmənli kəndi

Təklə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Təklə kəndi

Babalı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Babalı kəndi

Abazallı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Abazallı kəndi

Cəlayir kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Cəlayir kəndi

Mirzəli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Mirzəli kəndi

Lallar kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Lallar kəndi