Xəlilabad kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xəlilabad kəndi

Telefon: 0503566912

Xəlilli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xəlilli kəndi

Telefon: 0707138376

Hamarqışlaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Hamarqışlaq kəndi

Telefon: 0503759731

İncilli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: İncilli kəndi

Telefon: 0503960524

Albalan kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Albalan kəndi

Telefon: 0508804674

Qamışlıgöl kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qamışlıgöl kəndi

Telefon: 0503946414

Qarağac kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qarağac kəndi

Telefon: 0506456009

Eçara kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Eçara kəndi

Telefon: 0507174677

Kürdlər kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kürdlər kəndi

Telefon: 0519612469

Dövlətalıbəyli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Dövlətalıbəyli kəndi

Telefon: 0503443934

Porsava kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Porsava kəndi

Telefon: 0518864807

Zopun kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zopun kəndi

Telefon: 0518332939

Həsənli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Həsənli kəndi

Telefon: 0505399334

Cəfərli kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Cəfərli kəndi

Telefon: 0504608908

Astanlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Astanlı kəndi

Telefon: 0518627453