Xəlilabad kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xəlilabad kəndi

Xəlilli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xəlilli kəndi

Hamarqışlaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Hamarqışlaq kəndi

İncilli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: İncilli kəndi

Albalan kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Albalan kəndi

Qamışlıgöl kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qamışlıgöl kəndi

Qarağac kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qarağac kəndi

Eçara kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Eçara kəndi

Kürdlər kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kürdlər kəndi

Dövlətalıbəyli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Dövlətalıbəyli kəndi

Porsava kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Porsava kəndi

Zopun kənd tam orta məktəbi

Ünvan:

Həsənli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Həsənli kəndi

Cəfərli kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Cəfərli kəndi

Astanlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Astanlı kəndi