Axtaxana kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Axtaxana kəndi

Telefon: 0504940689

Gülməmmədli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Gülməmmədli kəndi

Telefon: 0703487072

Şükürkü kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şükürlü kəndi

Telefon: 0504052250

Gülməmmədli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Gülməmmədli kəndi

Telefon: 0504628425

Məmmədcanlı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Məmmədcanlı kəndi

Telefon: 0504345363